Kasutustingimused

Palun arvestage, et meie e-poes on kasutusel küpsised. Loodame, et see sobib teile. Kui muudate tulevikus meelt, saate muuta oma veebibrauseri sätteid ja kustutada salvestatud küpsised.

Küpsiseid kasutatakse, et tagada veebilehe kasutusmugavus:

 • Säilitakse teie seadistused seadeid;
 • Lihtsustatakse kontole sisse logimist;
 • Tulles tagasi leiate tooted, mille olete ostukorvi lisanud;
 • Meie veebilehe sisu parendamiseks.

Austame alati teie privaatsust. Kui teil on küsimusi, kirjutage meile e-kiri info@pandorastore.ee

E-poodi ostu-müügi reeglid Pandorastore.ee, kinkekaardid, kupongid

 1. Mõisted

1.1. Müüja - FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z oo Lietuvos filialas, ettevõtte kood: 302664768, käibemaksukohustuslase kood: LT100006324416, registrijärgne aadress: Gedimino pr. 2A-1, Vilnius, LT.

1.2. Pandorastore.ee - e-pood, veebiaadress www.pandorastore.ee.

1.3. Ostja - 1) füüsiline isik, kes võib vastavalt kehtivatele õigusaktidele sõlmida tehinguid, kes ostavad kaupu isiklikuks tarbimiseks (mitteäriliseks otstarbeks), 2) Eesti Vabariigi juriidiline isik, kes ostab kaupu lõpptarbijana (kavatseb kasutada kaupu esinduseks või muul mitteseotud otstarbel) kaupade edasimüük või kasutamine ettevõtluseks, tootmine, teenuste osutamine; 3) kõigi eelnimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajad.

1.4. Pooled - ostja ja müüja.

1.5. Müüja partnerid- juriidiline isik: 1) kasutatakse ostja tellimuse täitmiseks; 2) millega viiakse läbi ühismeetmeid või -projekte Kristiana.lt, selle juriidilise isiku veebisaitidel või mis tahes meedias, kus kirjeldatakse Pandorastore.ee ja selle juriidilise isiku tegevust või projekti.

1.6. Isikuandmed - igasugune teave füüsilise isiku, andmesubjekti kohta, kelle identiteet on teada või mida saab otseselt või kaudselt tuvastada selliste andmete abil nagu isikukood, üks või mitu isiklikku, füüsilist, füsioloogilist, psühholoogilist, majanduslikku, kultuurilist või sotsiaalset teavet.

1.7. Reeglid - "Kaupade, kinkekaartide, elektroonilise poe Pandorastore.ee kupongide ostu-müügi reeglid".

1.8. Konto - ostja registreerimise tulemus Pandorastore.ee-s, mille tulemusel luuakse konto, mis kaitseb tema isikuandmeid ja tellimuste ajalugu.

1.9. Toode on kõik, mida e-poes Pandorastore.ee müüakse: ehted - helmed, käevõrud, sõrmused, kaelakeed, kõrvarõngad, ripatsid. Reeglites kasutatud mõisted „kaubad” ja „tooted”.

1.10. Privaatsuseeskirjad - müüja poolt heaks kiidetud dokument, mis sisaldab põhireegleid isikuandmete kogumiseks, säilitamiseks ja töötlemiseks Pandorastore.ee abil. Privaatsuseeskirjad on reeglite lahutamatu osa.

 1. Üldsätted

2.1. Need reeglid on osapooltele siduv juriidiline dokument, mis sätestab poolte õigused ja kohustused, kaupade omandamise, kauba eest tasumise, tarnimise ja tagastamise tingimused ning muud kaupade ostmise ja müümisega seotud tingimused Pandorastore.ee-s.

2.2. Müüja jätab endale õiguse reegleid igal ajal muuta või täiendada. Reeglite uus versioon jõustub pärast selle avaldamist veebisaidil Pandorastore.ee. Reeglite muutmiseks registreeritud ostjaid, kes on nõustunud veebisaidilt teatisi saama, teavitatakse sellest e-posti teel. Ostjatel on võimalus veebisaidil Pandorastore.ee tutvuda reeglite kehtiva versiooniga ning tutvuda iga kord, kui kaupu ostetakse.

2.3. Kõigil käesoleva reegli punktis 1.3 nimetatud isikutel on pärast seda, kui nad on kinnitanud, et on tutvunud reeglitega (reeglite punkt 2.4), õigus registreerida ja osta kaupu Pandorastore.ee-s. Ostjad kinnitavad oma tutvumist Reeglitega ja kinnitavad samal ajal, et neil on õigus osta kaupu Pandorastore.ee, st vastavad reeglites toodud Ostja määratlusele.

2.4. Ostja annab on kohustatud tutvuma reeglitega ja nõustub neid järgima, märkides kasti: "Olen tutvunud e-poe Pandorastore.ee kaupade, kinkekaartide, kupongide ostu-müügi reeglitega ja nõustun nendega". Ostjal on võimalus nõustuda või mitte nõustuda reeglite käesolevas punktis nimetatud väitega.

2.5. Müüjal on õigus edastada ostjale teavet või dokumente e-posti teel. Õige e-posti edastamise eest vastutab ostja.

 1. Isikuandmete kaitse

3.1. Kaupade ostmisel peab ostja esitama Müüjale kauba nõuetekohased kohaletoimetamiseks vajalikud isikuandmed: nimi (perekonnanimi), aadress (linn, tänav, maja number (korteri number - valikuline), postiindeks) kauba (de) kohaletoimetamiseks, õige e-post aadress ja telefoninumber kontakteerumiseks tellimuse kinnitamiseks (kui see on vajalik) ja / või kauba eest tasumiseks vajalike andmete saamiseks.

3.3. Reeglitega nõustudes nõustub ostja saama e-posti aadressile infosõnumeid, mis on vajalikud kauba tellimise, tasumise ja kauba kohaletoimetamiseks või muu tellimuse täitmise kinnitamiseks.

3.4. Müüja tagab, et eeskirjade punktis 4.2 nimetatud ostjate isikuandmeid kasutatakse ainult kauba müümiseks. Ostja eraldi nõusolekul kasutatakse ostja esitatud andmeid ka otseturunduse eesmärkidel.

3.5. Otseturunduse eesmärgil säilitatakse Müüja poolt kogutud ostjate isikuandmeid mitte kauem kui 2 aastat alates ostja viimasest sisselogimisest tema kontole või ostja viimasest toimingust (tellimuse esitamine, kauba ostmine) Pandorastore.ee.

3.6. Müüja ei kogu ostjate andmeid, mis on seotud nende makseteabega. Kõik maksed tehakse partnerkanalite kaudu (stripe.com, luminor.ee, dpd.ee).

3.7. Müüja kohustub mitte avaldama ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud müüja partnerid, kes pakuvad kauba kohaletoimetamist või muid ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Muudel juhtudel võib ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada ainult Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

3.8. Arvestades punkti 3.6. ja 3.7, nõustudes nende reeglitega, kinnitab Ostja, et FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas töötleks ostja isikuandmeid, mille ostja on edastanud või mille müüja on lepingu täitmise ajal saanud, ning edastaks partneritele lepingu täitmiseks (kauba kohaletoimetamine, maksete arveldamine jms) ulatuses, mis on vajalik vastavate funktsioonide täitmiseks. Ostjat teavitatakse sellest, et andmete saajate loetelu võib muutuda. Ostjat teavitatakse, et tal on õigus pöörduda müüja (isikuandmete töötleja) poole, et taotleda üksuste loetelu, kellele tema isikuandmed on edastatud.

3.9. Müüja võib heaks kiita eraldi dokumendi - privaatsuspoliitika, mille eesmärk on reguleerida Pandorastore.ee abil isikuandmete kogumise, säilitamise, töötlemise ja säilitamise põhireegleid. Sel juhul loetakse privaatsuspoliitika kinnitamist käesolevate reeglite muudatuseks, mis jõustub nendes reeglites sätestatud korras. Heakskiidetud privaatsuspoliitika on reeglite lahutamatu osa, seetõttu hõlmab mõiste "reeglid" ka privaatsuspoliitikat.

 1. Kaupade tellimine, ostu-müügilepingu sõlmimine

4.1. Registreeritud ja registreerimata kasutajad saavad sisseoste teha Pandorastore.ee e-poes.

4.2. Müüja ja Ostja vahel tekivad ostu-müügi õigussuhted ja nendevaheline ostu-müügi leping (edaspidi - leping) loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja, valides Pandorastore.ee elektroonilises poes ostetud toote (d) ja moodustades kauba ostukorv, täidab kõik tellimuse toimingud (sh tutvumine käesolevate reeglitega ja vastavate väljade kohta sellekohane tõend), millest viimane on makseviisi valik, ja klõpsake lingil "Kinnita tellimus".

4.4. Ostjate tellimused registreeritakse ja neid hoitakse elektroonilise poe Pandorastore.ee andmebaasis maksimaalselt 2 (kaks) aastat, tähtaega arvestatakse viimase ostu-müügi suhte lõppemisest. Juhul, kui Müüja peab seda vajalikuks, võib Ostjate tellimusi või isegi üksiku Ostja konkreetset tellimust kauem säilitada e-poe Pandorastore.ee andmebaasis, kui see on vajalik Müüja raamatupidamise pidamiseks ja / või Müüja muude seadusega kooskõlas eesmärkide elluviimiseks.

 

 1. Ostja õigused

5.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-poes Pandorastore.ee reeglites kehtestatud korras.

5.2. Ostjal on õigus tellimus tühistada käesolevates reeglites kehtestatud korras.

5.3. Reeglite punktis 12 nimetatud korras on ostjal õigus Pandorastore.ee-ga sõlmitud lepingust Internetis taganeda, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmkümmend) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise kuupäevast.

5.4. Ostjal on õigus ostetud kaubad välja vahetada või tagastada vastavalt käesolevate reeglitega kehtestatud korrale.

5.5. Ostjal on muud õigused, mis on sätestatud käesolevates reeglites, privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigi õigusaktides.

 1. Müüja õigused

6.1. Müüjal on õigus Pandorastore.ee teatud funktsioonide või nende osa toimimist muuta, peatada või lõpetada, samuti muuta Pandorastore.ee elementide paigutust.

6.2. Müüjal on õigus peatada või lõpetada Pandorastore.ee tegevus. Sel juhul lõpetatakse kõik aktsepteeritud ja kinnitatud ostjate tellimused ning uusi tellimusi vastu ei võeta.

6.3. Müüjal on õigus ostja tellimus tühistada. sätestatud tingimustel ja korras.

6.4. Kui ostja valib reeglite punktis 9.3.3 või punktis 11.4 sätestatud makseviisi, on müüjal õigus tellimises esitatud andmete osas kahtluste korral pöörduda tellimuses nimetatud kontaktide poole.

6.5. Müüja võib läbi viia erinevat tüüpi turunduskampaaniaid ja ostjate eelneval nõusolekul teavitada nendest pakkumistest, saates nad ostja märgitud kontaktidele. Samuti on müüjal õigus ühepoolselt ja igal ajal ilma eelneva teavituseta muuta kõnealuste turundusteenuste tingimusi ja lõpetada juba alustatud reklaamikampaaniad.

6.6. Müüjal on muud Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

 1. Ostja kohustused

7.1. Ostja peab ostetud kauba eest tasuma tähtajaliselt ja aktsepteerima tooteid käesolevas reeglis kehtestatud korras.

7.2. Ostja kohustub kaitsma ja mitte edastama kolmandatele isikutele oma sisselogimise andmeid e-poodi Pandorastore.ee. Ostja vastutab valesti salvestatud sisselogimisandmete tagajärgede eest.

7.3. E-poed Pandorastore.ee Ostjad peavad tutvuma reeglitega ja FASHION INVESTMENT GROUP Sp. z o.o. Lietuvos filialas privaatsuspoliitikaga.

 

 1. Müüja kohustused

8.1. Müüja kohustub tegema kättesaadavaks e-poe teenused, mille töötingimused on kindlaks määratud käesolevate reeglitega ja muude Pandorastore.ee pakutavate tingimustega.

8.2. Müüja kohustub Ostja poolt ostetud kaubad toimetama ostja poolt antud aadressile vastavalt käesolevatele reeglitele.

8.3. Müüja kohustub austama ostja õigust talle kuuluva isikliku teabe privaatsusele, st töödelda ostja isikuandmeid ainult vastavalt eeskirjadele, privaatsuspoliitikale ja Eesti Vabariigi õigusaktidele.

8.4. Reeglites sätestatud tingimustel kohustub müüja ostja poolt tellitud kauba kohale toimetama ja ostja tagastatud kauba vastu võtma.

8.5. Ettenägematute asjaolude ilmnemisel, ei ole Müüjal võimalik e-poes Pandorastore.ee ostetud kaupa tarnida, kohustub Müüja pakkuma Ostjale oma omadustelt sarnast või võimalikult sarnast kaupa. Kui ostja keeldub müüjat analoogse või sarnase pakutud toote aktsepteerimast, kohustub müüja ostja poolt tasutud raha tagastama ostjale 9 (üheksa) tööpäeva jooksul keeldumise saamisest.

8.6. Kui Ostja kauba tagastab, kohustub Müüja tasutud summa tagastama 9 (üheksa) tööpäeva jooksul alates kauba müüjale tagastamise päevast.

 1. Kaupade hinnad, kauba eest tasumise tingimused ja kord

9.1. E-poes Pandorastore.ee on kaupade hinnad näidatud käibemaksuga eurodes.

9.2. Kauba hind ei tohi muutuda pärast seda, kui Müüja on tellimuse kinnitanud, välja arvatud juhtudel, kui kauba hind on muutunud infosüsteemide tehnilise vea või muude Müüjast sõltumatute objektiivsete põhjuste tõttu. Kui sel juhul ei nõustu ostja toote ostmist uue hinnaga, võib ostja tellimuse tühistada, teatades sellest Müüjale 2 (kahe) tööpäeva jooksul. Kui tellimus tühistatakse käesolevas alapunktis sätestatud korras, tagastatakse kõik ostja poolt tasutud summad.

9.3. Ostja maksab ostetud kauba eest ühel järgmistest viisidest:

9.3.1. elektrooniline pangandus (tasumine tellimise ajal);

9.3.2. pangaülekandega (makset oodatakse 3 tööpäeva);

9.3.3. sularahas kättetoimetamisel.

 1. Tellimuse tühistamine

10.1. Müüjal on õigus oma tellimus ostjale ette teatamata tühistada, kui ostja, valides reeglite punktides 9.3.1 või 9.3.2 sätestatud makseviisid, ei maksa kauba eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

10.2. Juhul, kui Ostja poolt tellitud kauba eest on tasutud ettemakse, kuid Ostja ei võta tarnimise ajal Ostjaga ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul, on Müüjal õigus tellimus ühepoolselt etteteatamata tühistada ja ostjale kauba eest ettemaksu tagastada 9 (üheksa) tööpäeva jooksul. makstud raha; sel juhul on müüjal õigus tarnetasu maha arvata ja mitte tagasi maksta.

10,3. Kui Ostja on tellimuse kinnitanud vastavalt eeskirjade punktile 4.2. või 4.3 lk. kuid otsustas hiljem tellimuse mis tahes põhjusel tühistada, hoolimata sellest, kas ettemakse on juba tehtud või mitte, on tal õigus tellimus tühistada 24 tunni jooksul, teatades sellest Müüjale e-kirjaga. E-posti aadressil: info@pandorastore.ee Ostja teate saamisel ei täida müüja enam ostja tellimust ja tühistab selle ning kui ostja makse on tehtud, tagastab ostja tasutud raha 9 (üheksa) tööpäeva jooksul. Kui ostja esitab keeldumise pärast 24-tunnise perioodi möödumist, tagastatakse ka kauba eest raha.

10.4. Reeglite punktis 6.4 sätestatud juhul on müüjal õigus oma tellimus ostjale ette teatamata tühistada, I) kui müüjal ei õnnestu ostjaga ühendust võtta 2 (kaks) tööpäeva pärast tellimuse esitamist, või II) kui ostja ei esita müüjale nõutud teavet; ei anna Müüjale nõusolekut oma isikuandmete kontrollimiseks.

10.5. Müüjal on õigus tellimust mitte kinnitada või tühistada seda igal ajal enne selle üleandmist ostjale, samuti otsustada tulevikus kaupa ostjale mitte müüa, kui on alust arvata, et ostja ei vasta käesolevas reeglis määratletud ostja määratlusele.Kahtluse korral võib müüja taotleda ostjalt staatuse lisakinnitust.

 1. Kaupade kohaletoimetamine

11,1. Ostjal on õigus valida kohaletoimetamisteenus; Ostja kohustub edastama Müüjale kauba täpse tarneaadressi.

11.2 Ostja kohustub kauba ise vastu võtma või märkima teise kaubasaaja.

11.3. Kaupa võib väljastada ostja poolt volitatud isikule.

11.4. Kui ostja valib tellimise ajal kullerteenuse:

11.4.1. Ostja kohustub märkima kauba täpse kohaletoimetamise koha.

11.4.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kauba vastuvõtmisel tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument (isikutunnistus, pass või uue juhiloa näidis). Kui ostja ei saa kaupa ise vastu võtta ja kaup toimetatakse ostja määratud aadressile, pole ostjal õigust esitada müüjale pretensioone kauba võõrandamise kohta valele isikule.

11.4.3. Kaupa võib tarnida ostjale või müüja enda või tema volitatud esindaja nimetatud isikule.

11.5. 49-eurose või suurema ostu korral on kohaletoimetamine tasuta.

11.6. Kaup saadetakse ostjale või tema määratud aadressile pärast makse laekumist, seetõttu algab tarneperiood kauba eest makse laekumisest, välja arvatud reeglite punktis 6.4 sätestatud juhtudel - sellisel juhul järgmisel päeva.

11.7. Müüja kohustub tegema kõik endast oleneva, et ostetud kaup võimalikult kiiresti kohale toimetada.

11.8. Müüja vabastatakse vastutusest kauba kohaletoimetamise tingimuste rikkumise eest, kui kaupa ei toimetata Ostjale kätte või kui kaupa ei toimetata kohale õigeaegselt kolmandate isikute süül või ostjast mitteolenevatel asjaoludel.

11.9. Kauba kättesaamisel kindlaksmääratud aadressil peab ostja koos müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise ja toote (toodete) seisundi ning allkirjastama arve või muu saadetise vastuvõtmise ja üleandmise dokumendi. Kui ostja märkab, et tarnitud saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või esinevad muud välised kahjustused), toode (ed) on kahjustatud ja / või toodet (tooteid) ei ole komplektis, peab ostja selle koheselt teavitama.

11.10. Kui ostja ei järgi reeglite artiklit 11.11. vabastatakse müüja vastutusest ostja ees kauba kahjustumise eest, kui sellise kahju põhjus ei ole tehase praak ja kauba komplekteerimisel esinevate lahknevuste eest, kui need lahknevused on tuvastatavad kauba kontrollimisel.

11.11. Iga müüdud toote omadused on välja toodud vastavas kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes pakutav kauba värv, kuju, lõhn või muud parameetrid ei pruugi vastata kauba tegelikule suurusele, kujule, värvile, Ostja kujutlusvõimele, Ostja poolt kasutatava monitori omaduste tõttu, Ostja subjektiivsele hinnangu tõttu.

 1. Kauba tagastamine, vahetus

12,1. Pandorastore.ee ostetud kaubad tagastatakse ja / või asendatakse vastavalt Eesti Vabariigi tsiviilseadustikule.

12.2. Toote (toodete) tagastamiseks peab Ostja sellest Müüjat kirjalikult (e-posti teel) teavitama ja täitma toote tagastamise vormi, mille leiate pandorastore.ee lehel „Tagastamise kord“. Ostja võib koos tagastatud kaubaga saata Müüjale ka registreeritud saadetisena.

12.3. Ostja võib kasutada kasutamata toote tagastamise õigust 30 (kolmkümmend) päeva jooksul alates kauba talle kättetoimetamise päevast, teatades sellest Müüjale reeglite punktis 12.2 sätestatud korras.12.4. Kauba tagastamisel kehtivad järgmised tingimused:

12.4.1. Ostja teade Müüjale kauba tagastamise kohta;

12.4.2. peab tagastatav kaup olema originaalpakendis

12.4.3. kaup peab olema ostja poolt kahjustamata;

12.4.4. toode peab olema kasutamata (testimata), kaotamata oma kaubanduslikku välimust (vigastamata etikett, kooritud kaitsekile jms);

12.4.5. tagastatav kaup peab olema samas konfiguratsioonis, mille ostja sai;

12.4.6. kõik kingitused, mis anti koos ostetud esemega, tuleb tagastada koos tagastatud esemetega.

12.4.7. kauba tagastamisel on vaja esitada selle omandamise dokument ja täidetud tagastamisdokument;

12.4.8. kauba soetamise ja tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastatakse puudusega kaup - sel juhul kannab kauba tagastamise kulud müüja;

12.4.9. raha kauba eest tagastatakse Ostja määratud pangakontole.

12.5. Kui ostja on ostnud Müüja poolt komplekteeritud Pandorastore.ee kauba komplekti ühe tootena, peab ta tagastama kogu kauba komplekti Müüjale. Kui tagastatud kaup ei vasta vähemalt ühele punktides 12.4.1 - 12.4.7 täpsustatud tingimustele, on müüjal õigus keelduda kogu tagastatud kauba komplekti vastuvõtmisest.

12.6. Müüjal on õigus keelduda ostja tagastatud kauba vastuvõtmisest, kui kauba tagastamise tingimused pole täidetud.

12,7. Kui ostja on kasutanud reeglite punktis 5.3 sätestatud õigust, tagastatakse raha talle 9 (üheksa) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui müüja on ostja teate kätte saanud.

12.8. Müüjal on õigus mitte tagastada ostja poolt tasutud summasid enne, kui kaup on Müüjale tagastatud ja kui on kontrollitud reeglite punktide 12.4.2 - 12.4.7 vastavust.

12.9. Kui kauba vahetamisel ilmneb hinnaerinevus, peab ostja maksma Müüjale vastavalt ümberarvutatud hindadele.

 1. Teabevahetus

13.1. Müüja saadab ostjale teatised, kasutades ostja registreerimisvormis toodud e-posti aadressil olevaid kontakte. E-posti aadress ja / või telefoninumber ning Ostja võib Müüjaga ühenduse võtmiseks kasutada kõiki elektroonilise poe Pandorastore.ee lehel „Kontaktid” olevad sidekanaleid.

 1. Vastutus

14.1. Registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest vastutab ostja täielikult. Kui ostja esitab registreerimisvormis ebatäpsed andmed, ei vastuta müüja tagajärgede eest ja omandab õiguse ostjalt kahjutasu nõuda.

14.2. Ostja vastutab veebisaidil Pandorastore.ee kasutades tehtud toimingute eest täielikult.

14.3. Ostja vastutab oma registreerimisandmete turvalisuse ja / või edastamise eest kolmandatele isikutele. Juhul, kui kolmas isik kasutab Ostja registreerimisandmeid Pandorastore.ee-i sisselogimiseks ja edasiste seotud toimingute tegemiseks (näiteks tellimuse esitamiseks), kohtleb Müüja sellist isikut kui Ostjat.

14.4. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest kõigil juhtudel, kui kahju tuleneb asjaolust, et ostja ei lugenud müüja soovitusi ja tema kohustusi eirates käesolevaid reegleid, kuigi talle selline võimalus anti.

14.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdlane teisele poolele otsese kahju.

 1. Müüja rakendatud turundusmeetmed

15.1. Müüja võib läbi viia erinevat tüüpi sooduspakkumisi, kuid igal ajal ühepoolselt, ilma eraldi teatiseta, muuta nende tingimusi või need lõpetada.

 1. Lõppsätted

16.1. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

16.2. Reeglite alusel tekkivate suhete suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.

16.3. Kõik eeskirjade rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.